Kevad 2020

kenotaaf_foto_autor_Rene Mitt

Eesti Koorijuhtide Liit tegi Rahvusraamatukogu saalis 10. juunil  kokkuvõtteid 2019. aastast: toimus iga-aastane üldkogu, kus kinnitati 2019. a aruanded ja räägiti ka käesolevast olukorrast.

Kui 2020. a algus kulges tavapärases koorimuusika ja -töö võtmes ja oodati uue noorte laulupeo peadirigendi väljakuulutamist, siis märtsikuu koos COVID-19 viiruse levikuga Eestis muutis meie kõigi elu ja tööd.

Kuna koorilaul nõuab harjutamist suure hulga inimestega üheskoos, siis sattusid meie eriala ja töö kohe löögi alla. Kuigi paljud meie kolleegid jätkasid tööd interneti vahendusel rühmaproovidega, siis
kooslaulmist sellisel moel harjutada ei saa. Keeruline olukord tõi halastamatult välja kõik meie erialaga seotud töö ja tööturu probleemid: paljude kolleegide töölepingud peatati või lõpetati… See süstib jätkuvalt ebakindlust koorijuhi erialaga seonduvasse.

Märtsi alguses lootsime kultuuriminister Tõnis Lukase eestvõtmisel leida valitsuskabinetis toetust LTP protsessis osalevate kollektiivijuhtide palgatoetuse meetmele. Kriisiolukord lükkas paraku ka selle plaani teadmata tulevikku. Kriisist tulenevat olukorda aitavad leevendada töötasu kriisimeetmed, mis laienesid ka koorijuhtidele.

Seetõttu otsustati EKL ja KÜ eestvõtmisel korraldada 10. juunil peale EKL üldkogu ja enne KÜ volikogu Rahvusraamatukogu saalis kohtumine kultuuriministri Tõnis Lukase, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti ja Linnade ja Valdade Liidu esindaja Marika Saarega.
Tõnis Lukas kinnitas 10. juuni kohtumisel, et kollektiivijuhtide palgameede on endiselt tema prioriteet ja plaan valitsuskabinetis  meetmele toetust leida on jõus.

Tõnis Lukas: koori-, rahvatantsu- ja orkestrijuhtide töötasuprobleemi lahendamine on valitsuse prioriteet

Kohtumisel osalenud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kinnitas samuti oma veendumust, et laulu-ja tantsupeoprotsessi kestmine on Eesti riigile oluline ja tuleb mõelda süsteemselt, kuidas riigi ja omavalitsuste koostöös seda protsessi toetada.

Kohtumise kolmas külaline,  Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri ja spordi töörühma juht Marika Saar tunnistas, et olukord on muutunud piinlikuks ning lubas teadvustada probleemi ka omavalitsuste tasandil.
Eesti Koorijuhtide Liit jätkab oma tööd koorijuhtide töö väärtustamise ja töö väärilise tasustamise nimel.

6. juulil korraldame koostöös EMTAga infopäeva noortele koorijuhtidele. Enne noorte laulupeo repertuaari selgumist loodame, et iga noor eesti koorijuht alustab tööd mõne kooli- või noortekooriga andmaks oma panus laulupeo õnnestumisesse ja teadvustada oma töö tähtsust laulupeoprotsessis laiemalt. Koolituspäev toimub 6. juulil kell 11.00-14.00  EMTA kooriklassis A-402.

18. juunil, mil möödus 151 aastat esimesest laulupeo kontserdist Tartus, avasime oma koorijuhtide kogukonnaga Tallinna Metsakalmistul mälestuspaiga  Kirke Kangro loodud kauni graniidist kenotaafiga „Laululavalt  lahkunutele“. Nüüd on meil kõigil võimalus mälestada lahkunud muusikuid, dirigente ja õpetajaid Metsakalmstul, ka neid, kes on oma viimase rahupaiga leidnud mujal.
Kunstnik Kirke Kangro loomingu inspiratsiooniks oli Veljo Tormise laulupeokantaat „Laulu algus“.
Oleme tänulikud Tiina Tuulikule, kes aitas meil selle väärika paiga meie ideega ühendada.

Meenutagem siis saabuva suve augustis Veljo Tormist, laulgem tema 90.sünniaastapäeval tema loodud laule või rahvaviisi seadeid ja hoidkem ikka oma tööd ja laulu au sees.

Heli Jürgenson