koorijuht.ee lehekülg on uuenemas

Mälestame Venno Laulu

Venno Laul

…Ta vaikib, su Õpetaja.
Üks kiirgus on lakanud.
Tee viib läbi hilise aja,
kus õhtu on hakanud …

/Doris Kareva/

Eesti Koorijuhtide Liit mälestab Venno Laulu (1938 – 2018).