Üldkogul 2021

Eesti Koorijuhtide Liidu üldkogu toimus 9. juunil k.a Rahvusraamatukogu saalis, üldkogust sai osa võtta ka interneti vahendusel zoomi keskkonnas. Üldkogu kinnitas EKL 2020. a majandusaasta aruande ja valis uue juhatuse esimehe.
Üldkogul osalejad said ülevaate kollektiivijuhtide palgatoetuse meetme rakendumise hetkeseisust. Samuti esitleti koorijuhtidele ja kooridele suunatud küsitluse tulemusi. Küsitluse kokkuvõttest saime aimu koroona viiruse mõjudest viimasel hooajal meie kooride tegevusele ning palgatoetuse meetme esimese vooru taotluste hulgast ja ka taotlemise kitsaskohtadest. Küsitlus näitas, et paljud kollektiivid ja nende juhid peavad palgatoetsmeedet ekslikult kriisimeetmeks, mis peaks koroonaviirusest tingitud probleeme lahendama. See aga pole sugugi õige arusaam.
Palgatoetuse meede on loodud LTP protsessi jätkusuutlikkuse tagamiseks kõigile protsessi osalevatele kollektiividele alates 2021. jaanuarist. (Meetmest saab raha taotleda kindlate kriteeriumite järgi, täpsemat infot selle kohta leiab meie kodulehelt, mis viib edasi taotlusi menetleva Rahvakultuuri Keskuse lehele.)

Palgatoetusmeetme rakendumine on toonud kaasa ka rohke kutsetunnistuste taotlemise. Tänaseks on koorijuhi kutsetunnistusea koorijuhte juba üle kahesaja. Rõõmustavalt suur on ka noorte koorijuhtide hulk, kes taotlesid kutsetunnistust oma lõpueksamite käigus EMTAs, Otsa nim Tallinna Muusikakoolis, Elleri nim Tartu Muusikakoolis ja Muusikakeskkoolis. Noori ja tublisid koorijuhte lisandus sel kevadel pea kakskümmend. Sel aastal püüdis EKL noorte koorijuhtimise eriala tudengitega rohkem kontakte luua, tutvustades meie eriala liitu, palgatoetuse meedet ja kutsetunnistuse olulisust tööturul osalemiseks.
EKL liikmete arv suurenes käesoleva aasta kevadel jõudsalt. Ootame kõik Eestis tegutsevaid koorijuhte meiega ühinema! EKL Kutsekomisjon võtab uusi kutse taotlemise dokumente vastu 21. juunini.
1. augustil avaneb taas uus voor palgatoetuse meetmest raha taotlemiseks. Loodame aktiivset suhtumist!
Saabuval suvel Haapsalus toimuvale koorijuhtide suvelaagrisse on registreerunud rekordarv osalejaid. See teeb suurt rõõmu, et saame üheskoos taas noorte laulupeo teekonnale asuda.
Soovime tuult tiibadesse noorele ja hakkajale Eesti Koorijuhtide Liidu uuele juhatuse esimehele Mai Simsonile!

Heli Jürgenson