07/09/2023
Jätkuõppe ja praktikavõimalused Tartu Elleri Muusikakoolis.

Täna kohtusid juhatuse liikmed Ingrid Mänd ja Ksenija Grabova Heino Elleri Muusikakoolis Küllike Joosingu ja Vilve Maidega.

Arutluse all olid kooridirigeerimist õppivate noorte praktikavõimalused ja jätkuõppe olulisus. Tulemusena leiti mitmeid ühisosi ja lahendusi. Nõustuti, et noored dirigendid peavad alustama praktikaga kohe õppima asudes (ja seda väljaspool kooli) ning jätkuõppe olulisus juba töötavate dirigentide seas vajab rohkem reklaami!