Üldkogul 2021

Eesti Koorijuhtide Liidu üldkogu toimus 9. juunil k.a Rahvusraamatukogu saalis, üldkogust sai osa võtta ka interneti vahendusel zoomi keskkonnas. Üldkogu kinnitas EKL 2020. a majandusaasta aruande ja valis uue juhatuse esimehe.
Üldkogul osalejad said ülevaate kollektiivijuhtide palgatoetuse meetme rakendumise hetkeseisust. Samuti esitleti koorijuhtidele ja kooridele suunatud küsitluse tulemusi. Küsitluse kokkuvõttest saime aimu koroona viiruse mõjudest viimasel hooajal meie kooride tegevusele ning palgatoetuse meetme esimese vooru taotluste hulgast ja ka taotlemise kitsaskohtadest. Küsitlus näitas, et paljud kollektiivid ja nende juhid peavad palgatoetsmeedet ekslikult kriisimeetmeks, mis peaks koroonaviirusest tingitud probleeme lahendama. See aga pole sugugi õige arusaam.
Palgatoetuse meede on loodud LTP protsessi jätkusuutlikkuse tagamiseks kõigile protsessi osalevatele kollektiividele alates 2021. jaanuarist. (Meetmest saab raha taotleda kindlate kriteeriumite järgi, täpsemat infot selle kohta leiab meie kodulehelt, mis viib edasi taotlusi menetleva Rahvakultuuri Keskuse lehele.) Loe edasi →

Veljo Tormise Virtuaalkeskus ootab Hooandjas toetust.

Veljo Tormis, foto Tõnu Tormis

Head kolleegid!
Eestimaal ei ole koori, kelle repertuaaris poleks mõnda Veljo Tormise laulu. Ilma Tormise loominguta ei oleks meie kooridel väljapaistvaid konkursivõite ja menukaid kontserte. Veljo Tormise loomingus on meie koorimuusika juured, tugev tüvi ja viljad.

Võtkem oma kooridega oma südameasjaks toetada Tormise Virtuaalkeskuse valmimist, et anda oma panus kaasaegse digikeskkonna loomisele, mis tagab Veljo Tormise loomingupärandi aktiivse tutvustamise, levitamise, säilitamise ja tema muusika rahvusvahelise tuntuse edendamise. See on meie ülesanne.

Hoogu saame anda siin
Head hooandmist!

Heli Jürgenson

Kevad 2020

kenotaaf_foto_autor_Rene Mitt

Eesti Koorijuhtide Liit tegi Rahvusraamatukogu saalis 10. juunil  kokkuvõtteid 2019. aastast: toimus iga-aastane üldkogu, kus kinnitati 2019. a aruanded ja räägiti ka käesolevast olukorrast.

Kui 2020. a algus kulges tavapärases koorimuusika ja -töö võtmes ja oodati uue noorte laulupeo peadirigendi väljakuulutamist, siis märtsikuu koos COVID-19 viiruse levikuga Eestis muutis meie kõigi elu ja tööd. Loe edasi →

Üldkogu uus toimumisaeg!

Seoses kriisist tulenevate piirangutega ja eriolukorra lõppemisega, oleme olude sunnil pidanud muutma oma üldkogu toimumise aega. Eesti Koorijuhtide Liidu üldkogu toimub kolmapäeval, 10. juunil kl 12.00 Eesti Rahvusraamatukogus Tõnismägi 2. Koosolekust on võimalik osa võtta ka videosilla teel. Vastava kutse saab iga liige infokirjaga koos päevakorra ja majandusaasta aruandega.

Peale EKL üldkogu koosolekut toimub Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Eesti Kooriühingu ja Eesti Koorijuhtide Liidu algatatud avalik arutelu kriisi mõjudest koorimuusika kogukonnale ning võimalikest lahenduskäikudest. Arutelu toimub 10. juunil kl 14.00 Stenbocki majas, kus meie kogukonna esindus kohtub peaminister Jüri Ratase ja kultuuriminister Tõnis Lukasega. Koosoleku teemadest ja otsustest anname teada meie kodulehel. Loe edasi →

Riigipoolsed toetused laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele ja nende juhtidele koroonaviirusest tingitud tegevuste katkestuse mõjude leevendamiseks

Koroonaviirusest tingitud eriolukord on muutnud laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tavapärase tegevuse võimatuks ning asetanud kollektiivid ning nende juhendajad väga raskesse olukorda. Meie UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud laulu- ja tantsupeo traditsioon saab püsida ainult senikaua, kuni leidub koori-, orkestrimuusika ja rahvatantsu järjekindlaid harrastajaid ning haritud ja motiveeritud juhendajaid. Suur tänu kõigile organisatsioonidele ja omavalitsustele, kes on juba astunud samme kollektiivide ja kollektiivijuhtide toetamiseks! Riik toetab laulu- ja tantsupeo protsessis osalevaid kollektiive ja nende juhendajaid Loe edasi →

Head saabunud 2020 aastat!

Head kolleegid!

Uus 2020. aasta on on alanud tegusalt ja pidulikult.

26. jaanuaril tunnustati Estonia Kontserdisaalis 2019. aasta tublimaid koorimuusika valdkonna tegijaid. Meie õnnitlused aasta kooridirigendile Triin Kochile ja noorele dirigendile Ingrid Roosele!

Kooriühingu aastapreemiate gala kõnes kinnitas Eesti Vabariigi kultuuriminister Tõnis Lukas laulupeoprotsessis töötavate koorijuhtide töö väärtustamise vajadust ja dirigentide palgatoetusfondi loomise vajalikkust. Nimetatud toetusfondi käivitamiseks käib praegu kultuuriministeeriumis töö vajalike dokumentide koostamisega. Suur tänu meiepoolse töörühma vedajatele Allan Tammele ja Jorma Sarvele!

7. jaanuaril räägiti ETV saates “Suud puhtaks” laulu-ja tantsupeo jätkusuutlikkusest ja kollektiivijuhtide tööst ja töö tasustamisest. Loodetavasti aitas see saade Urmas Vaino juhtimisel laiemalt tutvustada ühiskondlikul tasandil meie eriala olemust ning töö vajalikkust ja rolli Eestis laiemalt.

Kooriühingu aastapreemiate üritusel avati ka konkurss XIII Noortelaulupeo ideekavandi ja peadirigendi leidmiseks. Soovime kõigile kolleegidele inspiratsiooni ja heade mõtete lendu saabuva suure peo kavandamisel!

Eesti Koorijuhtide Liiduga liitus eelmisel aastal palju kolleege. Aitäh, et olete astunud meie erialaliitu, et üheskoos koorijuhi ameti väärtustamise eest seista. Ootame ka käesoleval aastal uute liikmete avaldusi ja soovi meie liikumisse panustada.

Heli Jürgenson

Rõõmsaid Jõule ja head uut 2020. aastat!

Rahulikke jõule!

Head kolleegid!

Suur Juubelilaulupeo aasta on jäämas seljataha!
Oleme õnnelikud ja tänulikud ilusa peo eest kõigile dirigentidele ja muusikaõpetajatele. Sellesse aastasse jäi ka palju ausaid ja avatud vestlusi, sõnavõtte ja artikleid meie eriala tulevikust. Vaatame ikka positiivselt uude aastasse ja hoiame oma elukutset väärikalt au sees. Iga aasta on ikka ka muusika-aasta!
Rõõmsaid Jõule ja head uut 2020. aastat!

Heli Jürgenson

“Vana aasta sammub
vaikselt ajalukku,
keerab enda kannul
ajaukse lukku.

Kõik jääb seljataha-
kes see mullust muudaks!
Kui vaid kõik, mis paha,
maha jätta suudaks!

Tulgu ilus aasta
küünla valgusvihus!
Piparkoogiraas ta
pisikeses pihus

pärast jõulupuhkust
meenutagu seda:
piprast kui ka suhkrust
tehti aasta süda! ”
/Leelo Tungal/

Kes juhatab Eesti koore kümne aasta pärast?

Autor: Jorma Sarv
Kes juhatab Eesti koore kümne aasta pärast? Koorijuhi elukutse hägustumine ja majanduslik ebakindlus kujutab endast tõsist riski laulupeoliikumise kestmisele. Laulupeoliikumine on esmapilgul elujõulisem kui eales varem. Üleriiklike pidude eel Loe edasi →