Toetusmeetmete infopäev Tallinnas 09.06

Tere, head kultuuritegijad – korraldajad ja kollektiivide eestvedajad!

Eesti Rahvakultuuri Keskus annab teile mitmeid võimalusi saada riigilt tuge ja toetuseid. Üks olulisimaid on laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide juhtide palgatoetus. Kuidas ja millal toetuse jagamine jätkub, kas on muudatusi, milliseid dokumente vaja ja milleks üldse toetus Teile vajalik on? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saate vastused otse allikast kui tulete osalema meie toetusmeetmete seminarile neljapäeval, 09.juunil kell 15.30 – 17.00 Tallinnas, Eesti Rahvakultuuri Keskuses (Vilmsi 55, Tallinn). Toetusega saate reaalselt kergendada oma kollektiivi rahalist seisu ja aidata tagada kollektiivi juhile sotsiaalsed garantiid!

Teile avavad teema osakonnajuhataja Margit Salmar ja spetsialist Kersti Sillaots, kes on otseselt toetuste jagamise väljatöötajad ning programmide menetlejad. Palun kasutage võimalust ja tulge selgust ning tuge saama, just otse allikast!

Teie huvi ja rohket osavõttu oodates!

Riin Kivinurm
rahvakultuurispetsialist Tallinna linnas
Eesti Rahvakultuuri Keskus
+372 5301 8346
riin.kivinurm@rahvakultuur.ee
www.rahvakultuur.ee

RAM-i proov Ants Sootsi ja Ester Mägiga

Kooritööst – kuidas kooriga hästi töötada – on kirjutatud käsiraamatuid, aga õpiku järgi seda tööd selgeks ei saa. Koorijuht on praktik, ta vajab oma kogemust koori ees. Palju saab õppida ka teistelt dirigentidelt, jälgides nende proove. Olen aastate jooksul näinud kolleegide proove Eestis ja kaugemal ning leian, et see on olnud mu elu parim koolitus.
Siin järgneb veel üks enda koolitamise võimalus – kuulata hoolikalt ühe proovi salvestust.
Loe edasi →

Kooride ja orkestrite küsitlus

Hea kollektiivi juht ja kontaktisik!

Eesti Kooriühing on koostöös alaliitudega läbi viimas veebiküsitlust, et teada saada, kuidas koorid ja orkestrid koroonaajal hakkama on saanud. Püüame välja selgitada, milline on COVID-19 pandeemia mõju kollektiividele ning millist abi nad vajaksid. Samuti uurime, kuidas on läinud esimesed voorud palgatoetusmeetmest toetuse taotlemisega.

Veebiküsitlusele palume vastata oma kollektiivi eest kollektiivijuhtidel või kontaktisikutel. Kui olete mitme kollektiivi juht, palume Teil vastata iga kollektiivi kohta eraldi, klikkides uuesti uuringu lingile.

Oleme väga tänulikud, kui leiate oma kiirete tegevuste kõrvalt aega, et vastata! See võtab aega kuni 5 minutit ning oma vastuseid saab saata kuni 20. veebruarini!

Küsitluse link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0F0A2HllFMmvC4G7Tol3B4-Lh0LdzA-WVZt_oCxa48SiPHw/viewform?usp=sf_link

Eesti Koorijuhtide Liit 2021

Lõppenud aasta oli Eesti koorijuhtide ja kooriliikumise jaoks tähenduslik. 18.jaanuaril 2021 jõustus toonase kultuuriministri Tõnis Lukase määrus, mis pani aluse laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivijuhtide palgatoetus programmi. Loe edasi →

Kolme kooli koorijuhtide konkursi võitjad on selgunud!

Laupäeval, 16. oktoobril toimus noorte koorijuhtide konkurss, mida sel aastal korraldas Tallinna Muusikakeskkool. Traditsiooniliselt võtsid konkursist osa Tartu Heino Elleri nimelise Muusikakooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ning Tallinna Muusikakeskkooli dirigeerimise õpilased.

Loe edasi →

Laulame Eestimaa puhtaks!

Tere, hea koorilaulja, dirigent ja koorilaulu sõber!

Sel aastal toimub midagi erakordset!

Nimelt on koorilauljate ja maailmakoristajate peas sündinud uudne idee:

LAULAME EESTIMAA PUHTAKS!Loe edasi →

Üldkogul 2021

Eesti Koorijuhtide Liidu üldkogu toimus 9. juunil k.a Rahvusraamatukogu saalis, üldkogust sai osa võtta ka interneti vahendusel zoomi keskkonnas. Üldkogu kinnitas EKL 2020. a majandusaasta aruande ja valis uue juhatuse esimehe.
Üldkogul osalejad said ülevaate kollektiivijuhtide palgatoetuse meetme rakendumise hetkeseisust. Samuti esitleti koorijuhtidele ja kooridele suunatud küsitluse tulemusi. Küsitluse kokkuvõttest saime aimu koroona viiruse mõjudest viimasel hooajal meie kooride tegevusele ning palgatoetuse meetme esimese vooru taotluste hulgast ja ka taotlemise kitsaskohtadest. Küsitlus näitas, et paljud kollektiivid ja nende juhid peavad palgatoetsmeedet ekslikult kriisimeetmeks, mis peaks koroonaviirusest tingitud probleeme lahendama. See aga pole sugugi õige arusaam.
Palgatoetuse meede on loodud LTP protsessi jätkusuutlikkuse tagamiseks kõigile protsessi osalevatele kollektiividele alates 2021. jaanuarist. (Meetmest saab raha taotleda kindlate kriteeriumite järgi, täpsemat infot selle kohta leiab meie kodulehelt, mis viib edasi taotlusi menetleva Rahvakultuuri Keskuse lehele.) Loe edasi →

Avaneb palgatoetusmeetme II voor

1. augustil k.a. avaneb riigi palgatoetusmeetme II voor neile kollektiividele, kes seda märtsis ei taotlenud. Seoses sellega palume kõikidel dirigentidel oma kutse taotlemise dokumendid saata Eesti Koorijuhtide Liidule hiljemalt 21. juuniks. Olgem innukad ja hoolsad!