koorijuht.ee lehekülg on uuenemas

Koorijuhiks õppimine

Koorijuhtimist on võimalik õppida järgnevates õppeasutustes:

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Tallinna Muusikakeskkool
Tallinna Georg Otsa nimeline muusikakool
Tartu Heino Elleri nimeline muusikakool

KÕRGHARIDUS

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Kooridirigeerimise eriala
Bakalaureuseõpe 3 aastat ­– 2 kontakttundi nädalas.
Õppekava
Magistriõpe 2 aastat – 2 kontakttundi nädalas.

Orkestridirigeerimise eriala
Magistriõpe 2 aastat – 2 kontakttundi nädalas.

Kooridirigeerimise ja orkestridirigeerimise õppekava magistriõppes leitav siin
Erialade kohta täpsemalt siin

Muusikapedagoogika eriala
Bakalaureuseõppes:
1)Koorimuusika suunal dirigeerimisõpe 3 aastat (2 kontakttundi nädalas, kolmandal õppeaastal 1 tund)
2)Rütmimuusika suunal 2 aastat (1 kontakttund nädalas).
Muusikapedagoogika erialast täpsemalt siit
Õppekava

Magistriõppes Muusikaõpetaja TLÜ ja EMTA ühisõppekaval on võimalik dirigeerimise ning orkestridirigeerimise aluseid õppida valikainena.
Õppekava

Tallinna Ülikool

Integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia eriala tudengitel võimalik osaleda aine “Koor” raames 4 semestri vältel ka dirigeerimise individuaaltundides (14 konttaktundi semestris).
Eriala ning õppekava kohta täpsemat infot leiab siin

RAKENDUSKÕRGHARIDUS

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Bakalauruseõpe – koolimuusika eriala
Õpiaeg 4 aastat, sealt dirigeerimisõpe (dirigeerimine, partituuri lugemine, teoste analüüs jm) 3 aastat (keskmiselt 10 konttakttundi semestris).
Eriala kohta täpsemalt siin

Magistriõpe – kunstide ja tehnoloogia õpetaja eriala
Üldhariduskooli muusikaõpetaja erialamooduli valinud tudengid osalevad ühel semestril aines “Koorijuhtimine” (8 kontakttundi)
Eriala kohta täpsemalt siin

KESKHARIDUS

Tallinna Muusikakeskkool

Kooridirigeerimise eriala saab õppida alates 9. klassist (2 tundi nädalas).
Tallinna Muusikakeskkoolis kuulub dirigeerimisõpe ka laulmise eriala õpilaste programmi (1 tund nädalas).
Täpsem info siin

KUTSEÕPE/KUTSEKESKHARIDUSÕPE

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Koorijuhtimine
Dirigeerimisõpe 3 aastat (2 tundi nädalas), sisseastumine nii põhikooli kui keskkooli baasil.
Õpingute läbimisel omandatav kvalifikatsioon: Koorijuht, tase 4
Kutseõppe õppekava
Kutsekeskhariduse õppekava
Lisaks on võimalik õppida ka dirigeerimise eelõppes

Tartu Heino Elleri nimeline Muusikakool

Kooridirigeerimise eriala
Dirigeerimisõpe 3 aastat (2 tundi nädalas), sisseastumine nii põhikooli kui keskkooli baasil.
Õpingute läbimisel omandatav kvalifikatsioon: Koorijuht, tase 4
Kutseõppe ja kutsekeskharidusõppe õppekavad
Eriala kohta täpsemalt siin