Milleks koorijuhi kutse?

Milleks koorijuhi kutse? Milleks on vaja kutsetunnistust?

Ühegi kõrgkooli diplom nii Eestis kui ka mujal riikides ei võrdsustu automaatselt kutsetunnistusega.
Omavalitsuste juhid, kellel on huvi maksta koorijuhile töötasu, küsivad, mille alusel võiks seda arvestada. Kutsetunnistuse olemasolul on võimalus võtta vastaval tasemel kutse omamist töötasu arvestamisel arvesse. 

Eesti koorijuhtidel, kes on huvitatud töötama ka väljaspool Eestit, on võimalik võtta kutseregistrist lisaks kutsetunnistusele Europassi ingliskeelne kutsetunnistuse lisa. Selle järgi saab sihtriigi tööandja näha kutsetunnistuse saamise aluseid (tõendatud kompetentse, kutse saamise viisi ja infot kutse andja kohta), samuti on rahvusvaheliselt võrreldavad kutsetunnistustel märgitud kvalifikatsiooniraamistiku tasemed. Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (European Qualifications Framework ehk EQF) tase on seotud teiste Euroopa Liidu riikide kvalifikatsiooniraamistikega ning seeläbi on töö keerukuse ja vastutuse osas mõistetav ka teises EL riikides.