Milleks koorijuhi kutse?

“Dirigendi isiksus – see on ilmselt keeruline nähtus. Altpoolt üles vaadates olgu ta autoriteet, kellesse usud. Oma ala tundku ta hästi! Juhatatav ei taha olla ka mitte allasurutav ja alandatav. Ta ootab sädet, mis teda süütaks, kaasa tõmbaks, põlema paneks. Juba isiksuses peab olema midagi kaasakiskuvat.” 
(Gustav Ernesaks, “Kutse”)
 
 

Milleks koorijuhi kutse? Milleks on vaja kutsetunnistust?

Ühegi kõrgkooli diplom nii Eestis kui ka mujal riikides ei võrdsustu automaatselt kutsetunnistusega.
Omavalitsuste juhid, kellel on huvi maksta koorijuhile töötasu, küsivad, mille alusel võiks seda arvestada. Kutsetunnistuse olemasolul on võimalus võtta vastaval tasemel kutse omamist töötasu arvestamisel arvesse. 

Eesti koorijuhtidel, kes on huvitatud töötama ka väljaspool Eestit, on võimalik võtta kutseregistrist lisaks kutsetunnistusele Europassi ingliskeelne kutsetunnistuse lisa. Selle järgi saab sihtriigi tööandja näha kutsetunnistuse saamise aluseid (tõendatud kompetentse, kutse saamise viisi ja infot kutse andja kohta), samuti on rahvusvaheliselt võrreldavad kutsetunnistustel märgitud kvalifikatsiooniraamistiku tasemed. Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (European Qualifications Framework ehk EQF) tase on seotud teiste Euroopa Liidu riikide kvalifikatsiooniraamistikega ning seeläbi on töö keerukuse ja vastutuse osas mõistetav ka teises EL riikides.