koorijuht.ee lehekülg on uuenemas

Kohtumine Eesti Muusika Nõukoguga

1. detsembril 2017 arutati Eesti Muusika Nõukogu koosolekul  koorijuhtide ja muusikaõpetajate koolitamise ja järelkasvu teemat.

Eesti Koorijuhtude Liitu esindas Heli Jürgenson. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast osalesid Kristi Kiilu ja Margus Pärtlas.

Otsus: korraldada teemakohane avaliku arutelu vormis teabepäev.