Kultuuripoliitika infopäev Tallinnas

5. aprillil 2018 toimus Kultuuripoliitika infopäev Tallinnas Põhja-Eesti regiooni kultuuritöö korraldajatele, abivallavanematele, kultuurikomisjoni esimeestele.

Teemaks: ühiskondlikud kokkulepped ja poliitilised prioriteedid kultuurisfääris

Heli Jürgenson  tutvustas Eesti Koorijuhtide Liidu poolt eesti koorijuhtide palgaprobleeme, eriala jätkusuutlikkuse teemat.