koorijuht.ee lehekülg on uuenemas

Intervjuud TV 3 seitsmestes uudistes koorijuhtide palga teemal

21. märtsil 2018  intervjueeris TV 3 koorijuhte Heli Jürgensoni ja Ester Liblikut ning Laine Randjärve koorijuhtide palga teemal.

https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2018/03/21/koorijuhid-voitlevad-madala-palga-ja-laulupidude-traditsiooni-valjasuremise-

vastuhttps://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2018/03/21/laine-randjarv-laulupidude-traditsiooni-valjasuremisoht-on-reaalne