Eesti Koorijuhtide Liit 2021

Lõppenud aasta oli Eesti koorijuhtide ja kooriliikumise jaoks tähenduslik. 18.jaanuaril 2021 jõustus toonase kultuuriministri Tõnis Lukase määrus, mis pani aluse laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivijuhtide palgatoetus programmi.
Erialaliiduna me jõudsime oma eesmärgini pärast 20 aasta pikkust selgitustööd. Oleme tänulikud Tõnis Lukasele!

Tervet aastat iseloomustab üks suur selgitustöö ja rohked koosolekud. Toetusprogramm eeldab koorijuhtidelt kutsetunnistuse olemasolu ja tööandjalt koorijuhiga sõlmitud töölepingut ning korrektselt esitatud taotlust. Võime öelda, et 2021. aasta oli toetusprogrammi sissetöötamise aasta. Seoses Covid-19 viirusest tingitud piirangutega oli paljude kooride ja koorijuhtide töö vägagi häiritud ning nii mõnigi koor pole tegevust suutnud taastada. Selge on see, et kooriproovid on olnud ebaühtlased ja see jätab kooriliikumisele väga sügava jälje.

Palga toetusprogramm on asetanud meie koorijuhid uude olukorda: meil peab olema tööandja. KOVi tasandil töötades, koolis või rahvamajas, on tööandjaks omavalitsus.
Nende praktika lepingute sõlmimisel ja dokumentide täitmisel on olnud nende igapäevane töö. Seevastu MTÜd, kes on kooride katusorganisatsioonid ning kus juhatuse liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse alusel, on hulga keerukamas seisus, sest kogu vastutus dokumentide ja regulatsiooni täitmisel lasub nüüd koori juhatuse õlul. See muutus ja vastutus tekitas kooride juhatustele  aasta jooksul palju küsimusi, muret ja ka pahameelt.

Palgatoetusmeetmest raha taotlemine algas siiski aktiivselt, hoolimata sellest, et kogu eraldatud raha kooride kasutusse ei jõudnud, sest taotlejaid oli vähem, kui esialgu lootsime.
Viiruse levikust piiratud tegutsemine ja meetmega kohanemine võtab veel oma aja.

2021. aasta jooksul töötas väga aktiivselt koorijuhtide kutsekomisjon. Kui varasematel aastatel oli aasta jooksul ~10–15 taotlust, siis palgatoetusmeetme kutsetunnistuse nõue on paljude koorijuhtideni toonud teadmise, et nüüd on sellel ka väga praktiline ja reaalne väärtus – 2021. aastal menetleti 182 taotlust, ainuüksi märtsis tuli analüüsida neist 57. Uusi taotlusi võetakse vastu aastaringselt, hindamiskomisjonid tegelevad nendega n-ö jooksvalt. 

Kui 2004. a Vigala laagris anti üle esimesed neli kutsetunnistust (nende omanikud olid Merike Toro, Urve Uusberg, Maiu Linnamägi ja Aivar Leštšinski), siis 2021. a lõpuks on EKL üldse kokku omistanud 543 kutset, neist hetkel kehtivaid on 252:
Koorijuht, tase 4 – 39
Koorijuht, tase 5 – 66
Koorijuht, tase 6 – 121
Koorijuht, tase 7 – 9
Koorijuht, tase 8 – 7
Rõõmustavalt palju taotlejaid on noorte koorijuhtide hulgas. Nende tööpõld on lai.

Meie aasta üldkogul valiti liidu uueks juhatuse esimeheks Mai Simson!  Soovime talle palju indu ja teotahet!

Koorijuhtidel tuleb aga ikka oma eriala väärtustada ja oma elukutse eest seista. Keegi teine ei tee seda meie eest! 

Noorte laulupidu 2023. a ootab häid ja tublisid noori lauljaid. Loodame, et meie töökorraldus taastub, kaunid laulupeo laulikud leiavad sagedast kasutust ning koorijuhtidel on rohkesti rõõmsaid innukaid lauljad!

Vastupidamist ja jõudu kõigile!

Heli Jürgenson