G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis  avatakse 2020/21 õppeaasta alguses koorijuhi eriala jätkuõpe.

Soovijail on võimalik end koorijuhi erialal täiendada. KOORIJUHT – JÄTKUÕPE
Georg Otsa nim Tallinna Muusikakoolis avatakse 2020 / 2021. õppeaastal uus
koorijuhtimise eriala jätkuõppekava.
Jätkuõppes õppimise eelduseks on keskhariduse ja Koorijuht, tase 4 kutseõppe või
sellele vastavate pädevuste olemasolu.
Koorijuht, tase 5 tasemeõpe sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka
muusikaringi või huvikooli õpetajale. Õppetöö toimub reedeti, individuaaltunnid
kokkuleppel õpetajaga.

Jätkuõpe on 1-aastane õpe, mis koosneb järgnevatest moodulitest:
*Kooridirigeerimise moodul – keskendutakse koorijuhi individuaalsete oskuste
edasi arendamisele – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng.
*Töö kooriga – selle mooduli põhirõhk on kooriproovi praktika juhendamine
(kõik praktikad toimuvad väljaspool kooli). Lisaks on õppekava ainus
grupitund kooritöö metoodika süvakursus, kus täiendatakse oma teadmisi
kooriproovi ettevalmistuses ja selle edukaks läbiviimiseks.
*Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas – õpitee moodul on tihedalt seotud Töö
kooriga mooduliga. Õpitee moodulis juhendatakse õpilast kontserdi
korralduse, koori kui organisatsiooni juhtimise jms praktilistes toimingutes.
*Valikaineid saab valida teiste erialade õppekavadest vastavalt oma soovile.

Rohkem infot https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/erialade-tutvustus/