koorijuht.ee lehekülg on uuenemas

Head kolleegid!

Ilus soe suvi on möödas. Loodetavasti saite hästi puhata ja energiat koguda, sest ees ootab tihe ja töine hooaeg – on ju juubelilaulupeo aasta.

Möödunud kevadel teavitasime koorijuhtide palgaprobleemist Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministrit, kultuuriministrit ning Riigikogu kultuurikomisjoni.
Kuna enamus meist töötavad aga kohalike omavalitsuste alluvuses, siis kohtume lähiajal ka riigihalduse ministri Janek Mäggiga ning püüame jõuda oma sõnumiga võimalikult paljude kohalike omavalitsuste esindajateni.

Kindlasti saate ka teie ise palju ära teha, seistes kindlameelselt oma eriala väärtustamise ning töölepingu ja selle tingimuste eest!

Juubelilaulupeo aastal on hea võimalus oma erialale ja tööle tähelepanu tõmmata! Teeme seda siis igal rindel, nii riigi kui ka maakonna ja linna tasandil, üheskoos.

Selleks, et meie tööd väärtustataks, tuleb hea seista oma oskuste ja kompetentside eest.

Taaskord on Kooriühing sel sügisel korraldamas koolitusi muusikaõpetajatele ja koorijuhtidele Tallinnas Rahvakultuuri keskuses Vilmsi tänav 55
Selle kohta saad täiendavat infot lugeda siit

6. oktoobril on tulemas Kooriühingu alaliitude teabepäev, kuhu ootame koorijuhtide kõrval ka koorivanemaid ja -juhatuse esindajaid. Üks olulisemaid teemasid on ka dirigentide töötasud.

Suure sooja suve keskel leidis Tallinnas aset üks Euroopa suurimaid koorisündmusi, Europa Cantat.
Siinkohal tahan suure sügava tunnustuse ja tänu anda edasi Eesti Kooriühingule ja kogu korraldusmeeskonnale, kes töötas erakordse professionaalsuse ja pühendumisega. Selle suursündmuse tagasiside on olnud vaid kiitev ja ülivõrdeline.
On hea meel tõdeda, et Eestil oli võimalik niivõrd nimekat koorisündmust korraldada, kus saime süvitsi tutvustada oma maa kaunimaid kooriteoseid, häid heliloojaid, andekaid dirigente ja kollektiive ning noori hakkajaid koorijuhte. Noorte laulupidu tõi kaardile mitmeid noori dirigente, kellest väga mitmed on hoogsalt tööle asunud ja kes Europa Cantati töötubades end ja eesti koorimuusikat väga kõrgel tasemel näitasid. Siiras kiitus!

Samas jäi hinge kripeldama teadmine, et eesti koorijuhte ja muusikaõpetajaid osales Europa Cantatil väga vähe … Kui nii suur ja rikkaliku programmiga koolitus- ja muusikasündmus toimub meie oma kodus, siis tuleks sellest võimalusest kindlasti kinni haarata. Festivali erinevates ateljeedes töötas väga erineva repertuaari ja kooriliikidega 70 mainekat dirigenti üle maailma – sellises kontsentratsioonis maailmamainega koorijuhte ei satu enam niipea Eestisse. Kahetsustundega pean tõdema, et kohtasin ikka vaid neid kolleege, kellega enamasti õppereisidel ja erinevatel koolitustel koos oleme osalenud.

Europa Cantatist Tallinnas kirjutas väga sisukalt meie noor kolleeg Mariel Aren.
Artiklit kultuurilehest Sirp saad lugeda siit

Head sõbrad! Hoiame end ikka vormis ja avatud meelega. Enese täiendamine ja muusika avastamine ei ammenda end kunagi. Selleks, et oma lauljaid inspireerida, peab ise olema „laetud“ ja avatud. Jõudu kõigile eelseisvaks peoaastaks!

Heli Jürgenson