koorijuht.ee lehekülg on uuenemas

Toimus Eesti Koorijuhtide Liidu üldkogu

1. juunil 2018 toimus Tallinna Keskraamatukogus Estonia pst. 8 EKL ÜLDKOGU.
2019. a juubelilaulupidu ja prooviperiood, mis algab juba 2018. a sügisel, toob kaasa rohkesti kooriproove ja peo ettevalmistustööd. Seetõttu on koorijuhid sel perioodil suure tähelepanu, töökoorma ja avaliku surve all. Heli  Jürgenson tutvustas EKL pöördumist „Koorikultuuri ja laulupidude püsimajäämine on ohus“ ministeeriumide ja Riigikogu kultuurikomisjoni poole. Peale seda on toimunud kohtumised ministeeriumide esindajatega ning EKL on tutvustanud oma seisukohti Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi korraldatud kultuuripoliitika infopäeval „Ühiskondlikud kokkulepped ja poliitilised prioriteedid kultuurisfääris“ Tallinnas, Luunjas ja Pärnus, kus osalesid kohalike omavalitsuste volikogude kultuurikomisjonide esimehed, abivallavanemad, kultuurinõunikud, kultuurikorraldajad ja kus käsitleti muudatusi regionaalses kultuurikorralduses peale haldus- ja riigireformi. Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ja Kultuuriministeeriumi algatusel alustatakse sügisel projektiga „Rahvatantsurühmade ja rahvamuusikakollektiivide ning kooride ja orkestrite rahastamismudeli analüüs“, mis valmib koostöös SA Poliitikauuringute Keskusega Praxis, uuringu ja analüüsi metoodilise läbiviijaga. Uuringu tulemusena on meil kvaliteetsem olukorda iseloomustav teave, mis aitab välja töötada soovitusi ja ettepanekuid valdkonna rahastamise ning kollektiivijuhendajate tasustamissüsteemi parandamiseks. See omakorda aitab kaasa kollektiivide tegevuse stabiilsusele. Järjepidevalt tegutsevad, motiveeritud kollektiivid panustavad oluliselt tervesse rahvakultuuriliikumisse, sh laulu- ja tantsupeo liikumisse.
Indrek Vijard tutvustas üldkogule dokumenti „Dirigentide palgakorralduslikud alused“.
OOTAME KÕIKI EESTI KOORIJUHTE MEIE LIIDUGA ÜHINEMA! 
EKL saab olla läbirääkimistel väärikas partner, kui meil on tugev organisatsioon ja juhatuse selja taga seisavad kõik eesti koorijuhid ühise asja – laulupidude püsimajäämise – nimel. Peame kõik olema ühe mütsi alla koondunud – juubelilaulupeo eel – kas nüüd või mitte kunagi!

Heli Jürgenson,
Eesti Koorijuhtide Liidu esimees